ouders


In onze visie is een goede, intensieve relatie met de ouders van groot belang. Ouders zijn het meest deskundig als het hun kind betreft. Dit betekent dat de school als beleid heeft dat ouders voortdurend betrokken zijn bij de begeleiding van hun kind.

Beeldcoaching kunnen wij eventueel inzetten om ouders te betrekken bij onderwijs en opvoeding op school. Centraal in de begeleiding van de leerling en de contacten met de ouders staan de leerkrachten. Zij houden alles wat er met en rondom een kind gebeurt op school nauwkeurig bij. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten daarbij.
 
Wij verwachten van ouders:

Heeft u over een bepaalde gang van zaken op school vragen, hebt u ergens problemen mee, of zit uw kind iets dwars over school, neemt u dan alstublieft tijdig contact op met de betrokken leerkracht of zonodig met de directie.