Oudercommissie


De oudercommissie bestaat uit ouders van de school.

Zij stelt zich tot doel de relatie tussen school en ouders te intensiveren door middel van het organiseren van ....
- ouderavonden,
- contact-bijeenkomsten,
- ondersteunende activiteiten.
De oudercommissie:


De oudercommissie vergadert ongeveer vijf tot zes keer per jaar.
Bij deze vergadering is altijd een leerkracht aanwezig: Feikje Postma.