Nieuwsbrief Februari 2018

 
 
Belangrijke data:
 
22 februari                                           Afsluiting Thema Azië
 
26 februari t/m 4 maart                   Voorjaarsvakantie
 
5 maart                                               Studiedag – alle leerlingen vrijdag
 
6 maart                                               Start thema Techniek
 
6 maart                                               Informatieve ouderavond
 
Vanaf 12 maart                                  Oudercontact

           
 
 
 

Verandering Emailadressen leerkrachten
Onze emailadressen zijn veranderd. Vanaf nu kunt u ons bereiken via:  voorletter.achternaam@catent.nl, bijvoorbeeld m.belt@catent.nl.
Op onze website staan alle juiste emailadressen vermeld onder het tabblad ‘Team’.
 
Carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren wij ’s middags Carnaval. Een leuk en gezellig feest!
De kinderen mogen hun verkleedkleren meenemen naar school. Het is niet de bedoeling dat ze de kleren thuis al aantrekken, dat doen we hier op school.
Wij verzoeken jullie om de kinderen geen enge maskers en dergelijke mee te geven. We vieren het feest met de hele school samen, dus houden we ook rekening met de jongste leerlingen.

Invalproblematiek
Op dit moment zijn er veel mensen ziek door griep. ’s Morgens vroeg worden er veel leerlingen ziek gemeld. Natuurlijk komt het ook voor dat een leerkracht zich ziek moet melden.
 
Twee weken geleden moesten wij helaas noodgedwongen groep 7 en 8 een dag thuis laten omdat er géén invaller beschikbaar was en we het ook niet intern op konden lossen.
 
Graag vertellen wij u hoe zo’n beslissing tot stand komt.
Als een leerkracht afwezig is wordt er meteen een beroep gedaan op een invallerspool. In een periode als deze waarin veel mensen griep hebben, zijn er vaak geen invallers beschikbaar. We proberen dan eerst intern een oplossing te zoeken. De directie of IB kan incidenteel een groep overnemen, of iemand die parttime werkt, komt een dag extra werken. Dit kent echter grenzen.
 
Op andere scholen worden de kinderen soms verdeeld over andere groepen, maar dat is op de Vonder niet mogelijk. Dat zou onrust geven in de hele school, iets waar we álle kinderen mee tekort doen. Bovendien zijn we een kleine school en vinden we het belangrijk dat kinderen les krijgen in kleine groepen.
 
De enige keuze die dan nog overblijft is dat we leerlingen thuis laten.
 
We proberen u als ouder daar zo vroeg mogelijk van op de hoogte te stellen en houden ons aan de volgende afspraken:
* de groep die thuis blijft is steeds een andere groep zodat we dit probleem niet steeds bij dezelfde ouders neerleggen.
* als ouders hun kind absoluut niet thuis op kunnen vangen, dan mag het kind toch naar de Vonder komen en zorgen wij voor passende opvang. Natuurlijk proberen we dit tot een minimum te beperken.
 
Ouderavond maart
Graag nodigen wij u allemaal uit voor een algemene en informatieve ouderavond in maart.
Wij zullen deze avond verschillende korte workshops verzorgen en u uitnodigen om bij ons op school een tevredenheid enquête in te vullen.
 
 Zodra alle workshop vaststaan krijgt u een uitgebreidere uitnodiging van ons. Wilt u dinsdagavond 6 maart alvast vrijhouden in uw agenda?

Gymkleding en handdoek
Na een actieve gymles is het fijn en hygiënisch om te douchen.
Het valt ons op dat leerlingen vaak hun gymkleding en/of handdoek vergeten. De afspraak is dat er na elke gymles gedoucht wordt. Wil u uw kind eraan helpen herinneren dat hij/zij een handdoek meeneemt?