Catent


De Vonder wordt bestuurd door de Stichting Catent. Deze Stichting vormt het bestuur van 32 katholieke en bijzonder-neutrale scholen in een regio van Ermelo via Zwolle en Hoogeveen naar Zuid-Oost Drenthe.

Postadres: Catent, Postbus 290, 8000 AH Zwolle.

 


Het College van Bestuur is de dagelijks leiding. Dit heeft de opdracht te werken aan de realisering van de doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht (het eigenlijke bestuur) is formeel de juridische vertegenwoordiger. Zij bestaat uit een aantal vrijwilligers.

Voor de administratie en beleidsondersteuning maakt Catent gebruik van de stichting ’t Onderwijsbureau te Meppel.