Ons onderwijs

Wij geven les vanuit de volgende uitgangspunten:
  • Relatie: mensen willen deel uitmaken van de samenleving, zich ergens thuis voelen. Samen zijn wij uniek in onze verschillende ervaringen, opvoeding, karakters, geloof of levensbeschouwelijke visies en opleiding en samen maken wij daarmee de samenleving;
  • Competentie: wij hebben geloof in het eigen kunnen van mensen. Door de eigen talenten te ontwikkelen, kunnen mensen hun eigen steentje bijdragen aan de samenleving;
  • Zelfstandigheid, autonomie: wij geloven in de eigen kracht van mensen en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en voor dat van de mensen, planten en dieren en spullen om hen heen Om al deze waarden tot hun recht te laten komen, cre-eren wij een veilige omgeving, door steeds voorspelbaar te zijn in ons handelen;
  • Leren, vieren, gesprek en samenspel zijn de vier pijlers van waaruit mensen zich kunnen uitdrukken als lid van een gemeenschap. De basisbehoeften van elk kind, namelijk het gevoel iets te kunnen (competentie), het kunnen leggen van relaties met anderen (relatie) en de behoefte aan zelfstandigheid (autonomie) vormen het uitgangspunt van het handelen van leraren en anderen die zich binnen de school met kinderen bezig houden. Interactie, instructie en klassenmanagement worden daarop afgestemd in een goede balans tussen uitdaging en veiligheid. De individuele hulpvraag van elk kind(verwoord in het OPP), ingepast in het groepsplan, vormt de kern van het handelen van de leraar.