Onze kwaliteitszorgKwaliteitszorg is antwoord geven op de volgende vragen:
 
Doet de school de goede dingen?
Doet de school de dingen goed?
Hoe weet de school dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doet de school met die wetenschap?
 
Wij willen graag dat onze leerlingen het goed doen op school. Daarom beoordelen wij regelmatig de kwaliteit van onze school. We kijken onder andere naar de opbrengsten van ons onderwijs, naar de manier van lesgeven en naar de lesstof die wij aanbieden. Maar we kijken ook naar de veiligheid voor personeel en leerlingen, naar de inzet van onze middelen en naar de beroepshouding van ons team.

Op basis van hiervan verbeteren of borgen we onze kwaliteit. We zorgen ervoor, dat we de schoolontwikkeling gelijk laten lopen met de ontwikkeling van het team. Samen leren we wat de kwaliteit van onze school verbetert.


Op De Vonder ...

  • weten we wat onze leerlingen nodig hebben op het gebied van zorg en onderwijs;
  • beoordelen we minstens 1 x per vier jaar de verschillende onderdelen van onderwijs en zorg;
  • vragen we onze ouders, leerlingen en teamleden wat zij van het odnerwijs vinden;
  • werken we planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag);
  • kijken we of onze verbeterplannen uitgevoerd en gelukt zijn;
  • leggen we onze afspraken vast;
  • leggen we verantwoording af aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders);
  • zorgen we voor de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen.