ouders


In onze visie is een goede, intensieve relatie met de ouders van groot belang. Ouders zijn het meest deskundig als het hun kind betreft. Dit betekent dat de school als beleid heeft dat ouders voortdurend betrokken zijn bij de begeleiding van hun kind.

Beeldcoaching kunnen wij eventueel inzetten om ouders te betrekken bij onderwijs en opvoeding op school. Centraal in de begeleiding van de leerling en de contacten met de ouders staan de leerkrachten. Zij houden alles wat er met en rondom een kind gebeurt op school nauwkeurig bij. De interne begeleider ondersteunt de leerkrachten daarbij.
 
Wij verwachten van ouders:
  • een betrokken houding ten opzichte van de school. Als u vragen of opmerkingen heeft, spaar deze dan niet op, maar bel ons, voor of na schooltijd;
  • dat zij ervoor zorgen dat hun kind op tijd op school is, met de juiste spullen (zwemmen, gymmen), (gezond) eten en drinken en dat zij tijdig bellen als hun kind een keer afwe-zig is;
  • dat zij ervoor zorgen dat hun kind voldoende slaap krijgt en voldoende gegeten heeft voor het naar school komt;
  • dat zij bereid zijn om mee te denken en een open gesprek aan te gaan met de school over hun kind als de school daarom vraagt;
  • dat zij ons op de hoogte stellen van alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot hun kind, waaronder (gewijzigd) medicijngebruik;
  • dat zij aanwezig zijn op de oudercontactavonden, de kennismakingsavonden en op uit-nodiging bij gesprekken met de leerkracht, de intern begeleider, de maatschappelijk werker of de orthopedagoog.

Heeft u over een bepaalde gang van zaken op school vragen, hebt u ergens problemen mee, of zit uw kind iets dwars over school, neemt u dan alstublieft tijdig contact op met de betrokken leerkracht of zonodig met de directie.