Oudercommissie


De oudercommissie bestaat uit ouders van de school.

Zij stelt zich tot doel de relatie tussen school en ouders te intensiveren door middel van het organiseren van ....
- ouderavonden,
- contact-bijeenkomsten,
- ondersteunende activiteiten.
De oudercommissie:

  • kweekt belangstelling voor de school;
  • bevordert de bloei van de school;
  • draagt in samenwerking met de leerkrachten zorg voor activiteiten als ouderavon-den, festiviteiten, schoolreisjes, excursies, schoolfeest, werkzaamheden in de school, hoofdluiscontrole, verkeersouders, e.d.;
  • organiseert minimaal twee keer per jaar een algemene ouderavond. In september is dat de jaarvergadering en in maart is dat een avond met een meer informatief karakter.

De oudercommissie vergadert ongeveer vijf tot zes keer per jaar.
Bij deze vergadering is altijd een leerkracht aanwezig: Feikje Postma.