Schoolplan 2012-2016


Elke vier jaar maken wij een schoolplan voor de komende vier jaren.

Wij evalueren wat wij in de afgelopen vier jaar gedaan hebben en wij nemen enquetes af onder het personeel, bij de ouders en bij de leerlingen.

Op basis hier van en op basis van allerlei andere zaken, bepalen wij welke kant wij op willen met de school. U kunt hier ons schoolplan downloaden.