Rapport onderwijsinspectie


De Inspectie voor het Onderwijs inspecteert eenmaal in de vier jaar het onderwijs op De Vonder.
In april 2014 hebben wij een  inspectie gehad en het rapport hierover is hier te downloaden.